Ibufen Mini Junior 100mg 15kaps.

7,18

Opis

Ibufen mini Junior 100 mg x 15 kaps.

Co to jest lek Ibufen mini Junior i w jakim celu się go stosuje
Ibufen mini Junior należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne i jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat o wadze od 16 do 40 kilogramów.
W jakim celu stosuje się Ibufen mini Junior

Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: – bóle głowy (również migrenowe); – bóle zębów; – bóle mięśniowe, stawowe i kostne; – bóle po urazach; – nerwobóle; – bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; – bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.- stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lubinnych chorób zakaźnych). 

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior
Kiedy nie stosować leku Ibufen mini Junior:- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;- jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości duszność, astmę, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywkę po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ);- jeśli pacjenta ma owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub miał dwa lub więcej takich epizodów w przeszłości);- jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości krwawienie lub perforację przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym przyjmowaniem leków z grupy NLPZ;- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;- u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej 16 kilogramów;- jeśli pacjent ma krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi;- jeśli pacjent jest ciężko odwodniony (w wyniku wymiotów, biegunki lub niewystarczającego spożycia płynów).- Ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).
Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibufen mini Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy poinformować farmaceutę lub lekarza, jeżeli u pacjenta występuje zakażenie – patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia. 

Przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior, pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lubfarmaceutą: – jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA); – jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń; – jeśli pacjent ma choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej); – jeśli pacjent ma chorobę jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna); – jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek; – jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; – bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych; – jeśli pacjent ma astmę lub chorobę alergiczną, gdyż może wystąpić duszność; – jeśli pacjent ma zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki; – jeśli stwierdzono ospę wietrzną – patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”. – przyjmuje takie leki, jak Ibufen mini Junior, ponieważ może to być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3. ulotki); – jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi; – jeśli długotrwale stosuje lek Ibufen mini Junior – wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.
Reakcje skórneNotowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibufen mini Junior. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibufen mini Junior i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. 
ZakażeniaIbufen mini Junior może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Ibufen mini Junior może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjentprzyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt „Lek Ibufen mini Junior a inne leki”). Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych. Nałogowe stosowanie (różnych) leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Ryzyko to może ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Dlatego należy tegounikać. Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży. Po długotrwałym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leku.
DzieciStosowanie leku Ibufen mini Junior u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej 16 kilogramów jest przeciwwskazane.
Lek Ibufen mini Junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Ibufen mini Junior może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibufen mini Junior. Na przykład: – leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna); – leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan); – leki przeciwbólowe; – inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); – leki moczopędne; – zydowudyna; – lit i metotreksat; – kortykosteroidy; – cyklosporyna; – digoksyna; – leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny; – fenytoina; – takrolimus; – mifepryston; – antybiotyki z grupy chinolonów; – leki przeciwcukrzycowe (z grupy pochodnych sulfonylomocznika).
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibufen mini Junior. Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ibufen mini Junior z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek należy przyjmować podczas lub po posiłkach, z dużą ilością płynów.

W czasie stosowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na możliwość zaostrzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ibufen mini Junior przeznaczony jest dla dzieci (patrz punkt 1. ulotki). Poniżej przedstawione dane dotyczą substancji czynnej – ibuprofenu.
CiążaNależy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.
Karmienie piersiąLek przenika do mleka kobiecego, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy okres czasu.
Wpływ na płodnośćLek należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek Ibufen mini Junior nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeśli jest stosowany krótkotrwale i w zalecanych dawkach.
Lek Ibufen mini Junior zawiera sorbitol (E 420), maltitol ciekły (E 965)Lek zawiera 19,6 mg sorbitolu w każdej kapsułce.Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.
Lek zawiera 10,2 mg maltitolu ciekłego w każdej kapsułce.Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 
Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Ibufen mini Junior – Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu. – Pozostałe składniki to: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), maltitol ciekły (E 965), woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Ibufen mini Junior i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnożółtych żelatynowych kapsułek ze szwem pośrodku, miękkich, wypełnionych lepkim płynem.
W tekturowym pudełku znajduje się blister PVDC/PVC/Aluminium zawierający 15 kapsułek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialnyZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
WytwórcaZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.Oddział Medana w Sieradzuul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawatel. 22 364 61 01
Ibufen mini Junior. Skład i postać: Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol (E 420); maltitol ciekły (E 965). Każda kapsułka zawiera 19,6 mg sorbitolu, 10,2 mg maltitolu ciekłego. Wskazania: Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Dzieci w wieku poniżej 4 lat i o masie ciała poniżej 16 kg. Pacjenci z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem. Pacjenci ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego. Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Ibuprofen jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.01.28.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Poznaj pozostałe produkty

Ibufen Baby 60mg 5 czopków

Ibufen Baby 125mg x 5 czopków

Ibufen 200mg x 5 czop.

Ibufen Aroma na katar x 5 plastrów

Ibufen Forte Dla Dzieci 200mg/5ml Zawiesina O Smak Malinowy 100ml

Ibufen Forte Dla Dzieci 200mg/5ml Zawiesina O Smak Truskawkowy 100ml

Ibufen Forte zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym 40ml

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

szczotka do szczotkowania ciala na sucho, aa japan rituals, krem z filtrem dermedic, estrovita men, biała perła wybielanie opinie, olej kokosowy do ciała, loreal preference paleta kolorów brąz, biale wlosy

yyyyy